start / home
Welkom op de website van de
Welkom op de website van de

Nederlandse Stichting voor Doofblinden

Geregistreerd bij de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Het is voor doofblinde mensen erg moeilijk om contact te leggen met
andere mensen.
Door hun zintuiglijke handicaps is het lastig om op iemand af te stappen
en een praatje te maken of om iets te ondernemen.
Het risico dat doofblinde mensen in een isolement komen en in zichzelf
gekeerd raken is levensgroot.

De Nederlandse Stichting voor Doofblinden probeert doofblinde mensen
en mensen die niet goed kunnen zien en horen uit hun isolement te halen.
We proberen de onderlinge contacten tussen doofblinde mensen te
bevorderen.
Dat doen we door mensen uit te nodigen in een ontspannen, recreatieve
en educatieve omgeving.
Jaarlijks organiseren we daarom een uitgaansdag en een midweek-vakantie.

U kunt ons financieel steunen middels een schenking (bij leven) of na
overlijden (testament).
Dit kan belastingvrij. Een gering bedrag is ook zeer welkom.
Overleg met uw notaris.

Vrienden en Sponsoren gevraagd !
Als u Sponsor wilt worden ?
Wordt uw (firma)naam op deze website vermeld.
Wij verzorgen dan een gratis link naar uw website !
Veurselaan 108
2272 AS Voorburg
Sponsors van de Nederlandse Stichting voor Doofblinden  - Broeders Johannes de Deo te Neunen -
Vrienden  van de Nederlandse Stichting voor Doofblinden   - Stichting Kalorama te Beek_Ubbergen - Helen Keller Stichting te Rotterdam - Castlesoft Elst - Stichting GGDM -