Start / Home
Welkom op de website van de
Welkom op de website van de

Nederlandse Stichting voor Doofblinden

Geregistreerd bij de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Doofblindheid is een beperking in horen en zien.
De klachten kunnen wisselen.
De beperking belemmert iemand in zijn dagelijkse leven, contact
leggen kan moeilijk zijn.
Even op iemand afstappen en een praatje maken of om iets te
ondernemen, is heel lastig. Het risico dat zij in een isolement
komen en in zichzelf gekeerd raken is levensgroot.

De Nederlandse Stichting voor Doofblinden probeert doofblinde mensen
en mensen die niet goed kunnen zien en horen uit hun isolement te halen.
We proberen de onderlinge contacten tussen doofblinde mensen te
bevorderen.
Dat doen we door mensen uit te nodigen in een ontspannen, recreatieve
en educatieve omgeving.
Jaarlijks organiseren we daarom een uitgaansdag en een midweek-vakantie.

U kunt ons financieel steunen middels een schenking (bij leven) of na
overlijden (testament).
Dit kan belastingvrij. Een gering bedrag is ook zeer welkom.
Overleg met uw notaris.

Sponsors/donateurs gevraagd !
Als u Sponsor of donateur wilt worden ?
Wordt uw (firma)naam op deze website vermeld.
Wij verzorgen dan een gratis link naar uw website !

Sponsors en donateurs van de Nederlandse Stichting voor Doofblinden - Stichting Kalorama te Beek-Ubbergen - Broeders van Joannes de Deo te Nuenen - Helen Keller Stichting te Rotterdam - Stichting GGMD hulp- en dienstverlening (plaats per regio) - FIAR kenniscentrum voor importeurs van imaging, tv en audio te 's-Hertogenbosch - Castlesoft te Elst (Gld)
Veurselaan 108
2272 AS Voorburg